Tôi yêu quyền anh và đã theo học nó trong nhiều năm; vì tôi có anh trai là huấn luyện viên quyền anh!  Và tôi đã mở trang web này để khiến nhiều người thích quyền anh hơn